Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 1: KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG ENTREPRENEURSHIP

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 2: KATANGIAN NG ISANG ENTREPRENEUR

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 3: ANG COMPUTER FILE SYSTEM

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 4: LIGTAS AT RESPONSABLENG PAGGAMIT NG COMPUTER, INTERNET, AT E-MAIL

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 5: PAGGAWA NG DOKUMENTO NA MAY LARAWAN GAMIT ANG WORD PROCESSING TOOL

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 6: PAGGAWA NG TABLE AT TSART GAMIT ANG WORD PROCESSOR AT ELECTRONIC SPREADSHEET TOOL

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 7: PANANALIKSIK GAMIT ANG INTERNET

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 8: PAGSAGOT AT PAGPAPADALA NG EMAIL NA MAY ATTACHMENT

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 PIVOT Module EPP ICT Entrepreneur