Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 4: Pangangalaga sa Kapaligiran, Tanda ng Paggalang sa Diyos na Lumikha (Linggo: Ikaapat)

Related