Grade 4

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 1: Ang Pagkamamamayang Pilipino

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 3: Mga Tungkulin ng Mamamayang Pilipino

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 3: Mga Tungkulin ng Mamamayang Pilipino

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 4: Kahulugan at Kahalagahan ng Gawaing Pansibiko

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 5: Mga Gawaing Lumilinang sa Kagalingang Pansibiko

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 6: Mga Gawain at Epekto ng Gawaing Pansibiko

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 7: Pagpapahalaga ng Mamamayan sa Pagtataguyod ng Pambansang Kaunlaran

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 8: Bahaging Ginagampanan ng mga Mamamayan sa Pagsulong ng Kaunlaran ng Bansa

ARTS Ikaapat na Markahan – Modyul 4b: Disenyo ng Banig: Tissue Holder na Gawa sa Baniga

ARTS Ikaapat na Markahan–Modyul 4a: Tradisyon ng Paglalala sa Pilipinas